Program

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Lørdag

11.00: Kampformationer
Hvordan kæmper infanteriet?

12.00: Modeshow
Tøjmoden fra yderst til inderst i 1864.

13.00: Kanonerne på Dybbøl
Demonstration af forskellige typer kanoner anvendt i skanserne.

13.45: Rekrutskole
Aktivitet for børn. Tilmelding hos Kommandusen i soldaterlejren.

15.00: Det store slag
De frivillige soldater viser, hvordan de preussiske tropper den 18. april 1864 erobrede skanserne på Dybbøl Banke.

16.30: Forlader mod baglader
Var preussernes bagladegevær bedre end det danske forladergevær?

Søndag

11.00:  Skanserne på Dybbøl
En kort fortælling om vores rekonstruerede skanser og de originale skanser, der ligger omkring.

12.00:  Det store slag
Soldaterne genopfører et slag.

13.00: Modeshow
Tøjmoden fra yderst til inderst i 1864.

13.45: Rekrutskole
Aktivitet for børn. Tilmelding hos Kommandusen i soldaterlejren.

14.30: Kanonerne på Dybbøl
Demonstration af forskellige typer kanoner anvendt i skanserne.

15.30:  Storm skansen!
Kan du kravle op af den stejle vold?

16.15:  Skanserne på Dybbøl
En kort fortælling om vores rekonstruerede skanser og de originale skanser, der ligger omkring.