Privatlivspolitik

Hos Historiecenter Dybbøl Banke tager vi behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Formålet med denne privatlivspolitik er at redegøre for, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. Indledning

Historiecenter Dybbøl Banke formidler krigen 1864 på Dybbøl Banke og har desuden ansvaret for afviklingen af den årlige event 1864 dage, hvor mange frivillige historieentusiaster i historiske uniformer og med historiske våben levendegør det afgørende slag i krigen 1864 den 29. juni 1864.

Kontakt:

info@1864.dk

Historiecenter Dybbøl Banke

Dybbøl Banke 16

6400 Sønderborg

Att. Den persondataansvarlige

2. Hvordan indsamler Historiecenter Dybbøl Banke personoplysninger?

Historiecenter Dybbøl Banke indsamler kun personoplysninger i forbindelse med afholdelsen af eventen 1864 dage. Deltagere tilmeldinger sig via hjemmesiden www.1864dage.dk ved at udfylde formularen med de for arrangementet relevante oplysninger, som efter tilmelding gemmes i en database. Disse oplysninger har kun den persondataansvarlige adgang til.

3. Hvilke informationer indsamler Historiecenter Dybbøl Banke?

Historiecenter Dybbøl Banke indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foreningsmedlemskab samt andre almene personoplysninger.

Udenlandske deltagere skal desuden uploade en kopi af deres straffeattest, som ikke må være ældre end 6 måneder.

Når man, ved tilmelding til Kampen om Als1864 dage, afgiver dine personoplysninger til Historiecenter Dybbøl Banke, giver man samtidig dit samtykke til, at personoplysningerne kan behandles af os og politiet.

4. Hvor længe opbevarer Historiecenter Dybbøl Banke dine personoplysninger?

Historiecenter Dybbøl Banke gemmer de oplysninger, som du har afgivet, i indtil 5 år. Herefter slettes oplysningerne.

Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

5. Hvem deler Historiecenter Dybbøl Banke dine personoplysninger med?

I nogle tilfælde deler vi dine data med tredjepart. Dette sker dog aldrig uden, at Historiecenter Dybbøl Banke har fuld kontrol over dine data, da en sådan databehandler alene kan tilgå og behandle dine data efter instruks fra Historiecenter Dybbøl Banke.

Historiecenter Dybbøl Banke kan overdrage persondata til følgende:

For at opnå de nødvendige tilladelser til afholdelse af arrangementet 1864 dagew sendes oplysningerne på deltagerne til Politiet via krypteret e-mail.

Når vi behandler dine data i et IT-system, er der reelt tale om en behandling af personoplysninger foretaget af tredjepart. Det skyldes, at systemleverandøren har mulighed for at yde support på systemet, og dermed også tilgå data på vores opfordring. Vi har naturligvis en databehandleraftale med IT-system leverandøren.

6. Hvad er formålet med indsamlingen?

Historiecenter Dybbøl Banke indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for afviklingen af arrangementet 1864 dage.

Vi gemmer kontaktoplysningerne for at kunne invitere til kommende års arrangementer.

7. Dine rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

8. Sikkerhed og intern deling af dine personoplysninger

Historiecenter Dybbøl Banke beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

9. Kontakt og Klageadgang

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Historiecenter Dybbøl Bankes behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Historiecenter Dybbøl Banke

Dybbøl Banke 16

6400 Sønderborg

Att.: Den persondataansvarlige

info@1864.dk

Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på vores hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

Februar 2024